Kornea gözümüzün ön kısmında bulunan ince, saydam ve hassas bir dokudur:  Bu dokuyu adeta bir saatin camı gibi düşünebiliriz: görünürlük için şeffaf ve düzgün yapıda olmalıdır. Gerek saydamlık kaybı (opaklaşma) gerekse kornea normal şeklinin bozulması – gözün diğer kısımları sağlam olsa bile- görme kaybına yol açar. Yaygın olarak göz nakli diye bilinen  gözün kornea tabakasının nakli (keratoplasti) ile korneada sorunlara bağlı görme kaybı yaşayanlarda görme yeniden kazandırabilir.

Korneada saydamlık kaybının  günümüzde en sık rastlanan nedenleri: geçirilmiş katarakt ameliyatı sonrasında endotel hücre yetmezliğine bağlı kalıcı kornea ödemi,  mikrobial enfeksiyonlara (mikrobial keratit) veya göz uçuğuna (herpetik keratit) bağlı korneada opasiteler, göz travmaları sonrasında oluşan kornea opasiteleri, daha seyrek olarak da ailesel geçişli bazı madde anormal birikimine bağlı kornea hastalıklarında (distrofiler)  görülmektedir. Korneada şekil bozuklukları ise en sık keratokonus hastalığına (kornea tabakasının öne doğru konikleşmesi ve incelmesi) ve geçirilmiş göz travmalarına bağlı olarak meydana gelir.

Kalıcı kornea ödemi, korneada yaygın opasite ve lekeler,  korneada şekil bozukuluğuna (incelmeye) bağlı yüksek astigmatizma tıbbi yöntemlerle ve kontakt lens gibi uygulamalarla her zaman giderilememektedir: Bu gibi durumlarda hastanın tekrar görmeye kavuşması için kornea nakli (keratoplasti) yönteminden faydalanılmaktadır. Keratoplasti ameliyatı gerekli durumlarda katarakt ameliyatıyla ve göz içi lens yerleştirilmesi ile birlikte de yapılabilmektedir.

Kornea nakli daha seyrek olarak tıbbi tedaviye yanıt alınamayan ve başedilemeyen mikrobial keratitlerde (enfeksiyonlar) hastalıklı korneayı atıp sağlıklı bir kornea ile değiştirmek amacıyla,  veya korneanın ileri derecede travmatize olduğu, çok inceldiği hatta perfore olduğu  durumlarda gözün bütünlüğünü korumak amacıyla da yapılabilmektedir.

Kornea nakli günümüzde tüm dünyada en sık uygulanan ve en başarılı nakildir. Bunun nedeni korneanın damarsız bir doku olması, diğer organ ve doku nakillerine göre red riskinin çok daha düşük olmasıdır. Kornea nakli uygulanacak alıcı kişi ile verici arasında doku uyumu şartı da aranmamaktadır.

Kornea  dokusu çeşitli nedenlerle vefat etmiş olan ancak korneası sağlıklı olan kişilerden alınır. Nakil yapılacak kişiye vericiden herhangi bir hastalık geçmemesi için vericinin kanında bulaşıcı hastalıklar (hepatit, HIV gibi),  olup olmadığı konusunda tarama yapılır. Kornea dokusu ülkemizde belirli merkezlerde kurulmuş olan Göz Bankaları’ndan temin edilir. Gelişen teknoloji sayesinde vefat eden kişiden sadece kornea dokusu alınmaktadır ve gözün tümünün alınması gerekmez; dolayısıyla cenazenin görünümünde değişikliğe yol açmaz. İdeal olarak ölümden sonraki ilk 6 saat içinde alınan kornea dokusu özel saklama solusyonları içine konulur ve Göz Bankası yetkililerince mikrobiyolojik inceleme, hücre sayımı gibi bazı muayenelere tabi tutulur. Bu muayeneler sonucunda nakle uygun bulunan kornea dokusu Ulusal Organ ve Doku Nakli Sisteminde kayıtlı olup sırada beklemekte olan en uygun hastaya nakledilmek üzere nakil merkezine ulaştırılır ve doku en geç bir hafta içinde alıcıya nakledilir. .

Kornea nakli ameliyatı tercihen genel anestezi altında yapılır. Ameliyatta alıcı kişinin hastalıklı kornea kısmı (genellikle merkezdeki 7-8 mm’lik kısmı) özel yöntemlerle kesilerek çıkarılır ve vericiden alınmış olan saydam ve sağlıklı kornea dokusu  değiştirilir. Bu ameliyatta vericinin  dokusu ameliyat mikroskobu altında alıcının gözüne çok ince dikişlerle dikilir. Kullanılan dikişler dışarıdan çıplak gözle görülemezler ve ameliyat sonrasında kişinin göz nakli olduğu dışarıdan bakarak anlaşılamaz, göz renginde de değişikliğe yol açmaz.  Bu dikişler genellikle 1. yılda alınır. Ameliyat sonrasında hastanın düzenli olarak takip edilmesi ve en az 6 ay süreyle kortizonlu göz damlaları gibi bazı göz damlalarını düzenli olarak kullanması gerekmektedir.  Kornea nakli ameliyatı ve ameliyat sonrası takipleri kornea hastalıkları konusunda eğitimi ve deneyimi olan hekimlerce  ve uygun merkezlerde yapılabilmektedir.