Eğitim Durumu ve Tecrübe:

 • Üniversite: 1988 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Uzmanlık: 1994 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak. Göz Hast. Anabilim Dalı
 • 1994 Mayo Clinic Oftalmoloji Departmanı – Kornea Birimi
 • 1999 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hast. AD Glokom Birimi
 • 2000 Dokuz Eylül Tıp Fak.Göz Hast. AD Glokom-Ön Segment cerrahisi
 • Yrd. Doç. Dr: 1996 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hast. AD
 • Doçent Dr : 1999 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hast. AD
 • Prof. Dr. : 2005 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hast. AD

İlgi Alanları:

 • Glokom tıbbi, laser ve cerrahi tedavileri
 • Kornea hastalıkları tıbbi ve cerrahi tedavileri
 • Katarakt ve Refraksiyon cerrahisi
 • Kontakt lens uygulamaları

Akademik Çalışmalar:

 • Prof. Dr. Esin Başer’in Ulusal ve Uluslararası dergilerde yayınlanmış 100’ün üzerinde makalesi, yine Ulusal vey Uluslararası Sempozyum ve Kongrelerde sunulmuş 200’ü aşkın çalışması bulunmaktadır. Uzman olduğu konularda toplam dört adet kitap bölümü tercümesi ve bir adet kitap bölümü yazarlığı mevcuttur. Prof. Dr.Başer Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafınca desteklenen Göz Hastalıkları alanında toplam 6 adet bilimsel projeyiyi yönetmiş ve tamamlamıştır.
 • Prof. Dr. Başer Üniversitelerarası Kurul tarafından düzenlenen doçentlik sınavlarında 17 doçent adayının sınav jürisinde kıdemli Profesör olarak görev almıştır. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AnabilimDalı’nın kuruluş aşamasından itibaren 21 yıl süreyle çalışmış, bu sürede toplam 34 asistan hekimin Uzman Doktor olarak yetiştirilmesinde aktif olarak görev almış, 9 adet Uzmanlık Tezi yöneticiliği yapmış, çok sayıda Tıp Fakültesi öğrencisinin Göz Hastalıkları stajında öğretim üyesi olarak ders vermiştir.

Üyelikler:

 • Avrupa Glokom Cemiyeti (EGS) Üyesi
 • Türk Oftalmoloji Derneği Glokom Birimi Yürütme Kurulu Üyesi
 • Türk Oftalmoloji Derneği Glokom Birimi Aktif Üyesi
 • Türk Oftalmoloji Derneği Kornea Birimi Aktif Üyesi
 • Türk Oftalmoloji Derneği Katrakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi Aktif Üyesi
 • Türk Oftalmoloji Derneği Genel Kurul Üyesi
 • Türk Oftalmoloji Derneği İzmir Şubesi Üyesi
 • Türk Oftalmoloji Dergisi Danışma Kurulu Üyesi
 • Glokom – Katarakt Dergisi Dergisi Danışma Kurulu Üyesi
 • Indian Journal of Ophthalmology Dergisi Danışma Kurulu Üyesi